socodbaraha ilmaha / baby walker

categories: ,
Availablity: in stock

waa suun tayadiisu aad u sarayso kuuna sahlaya in aad ilamahaaga si fudud u barto socodka adigoo maliin walba ku socod bari doona

 

baby walker is a device that can be used by infants who cannot walk on their own to move from one place to another. Modern baby walkers

$15.0 $8.0